Gör sajtinställningar

Nu tar vi en tur igenom i Settings-menyn! Du kommer åt den genom att gå tillbaka till huvudmenyn och klicka på "Settings". Det är här du gör övergripande inställningar för din Squarespace-sajt, som t.ex. sajtens namn och sökmotorbeskrivning, domäninställningar, sociala medier och kommentarsinställningar.

Som du ser så finns här en himla massa inställningar, varav en stor del som vi inte kommer behöva röra. Jag ska gå igenom de inställningar som är viktigast och mest användbara.

Överst i listan har vi sektionen "General". Där kan du lägga in generell info om din verksamhet ("Business information"), ställa in tidzon, språk och andra geografiska inställningar ("Regional"), bjuda in andra att arbeta med sajten ihop med dig ("Permissions"), och hantera ditt Squarespace-abonnemang ("Billing").

Det är inte livsviktigt och visas ingenstans på sajten, men gå gärna in här och lägg in din företagsinformation, tidzon, et.c. om du vill.

Nästa sektion är "Website", och här har vi desto mer att göra. Vi tar det i tur och ordning.

Basic information:

Här anger du vilken typ av sajt detta är - om det är en företagssajt eller en personlig sajt t.ex. Du skriver också en övergripande sajtbeskrivning, och det är den som visas i sökmotorer eller sociala medier som inledande text. Texten ska helst inte vara mycket längre än i exemplet ovan. Försök få med relevanta bitar så som namnet på dig eller din verksamhet, vad du gör och för vem.

Domains:

Här hanterar du domännamnet som din sajt ligger på. I vissa fall ingår det ett gratis domän, (dock ej .se), med ditt Squarespace-abonnemang. Då kan du välja ditt domännamn här. Du kan också, om du redan har ett domän sen innan hos en annan leverantör, koppla om så att det domänet leder till din Squarespacesajt. Detta visar jag dig hur du gör senare i kursen!

Email:

Du kanske vill ha en emailadress associerat till ditt domännamn? I mitt exempel låtsas vi att domänet för sajten är fridalarssonfoto.se. Då kanske jag vill ha en e-postadress som heter kontakt@fridalarssonfoto.se. Squarespace har ingen egen emailtjänst, men de samarbetar med Google för detta. Om du vill skaffa en e-postadress associerat med din sajt så kan du alltså gå in här och skapa ett Google G-suit-konto för $5 i månaden (ca. 42kr).

Connected accounts:

Här kan du koppla samman sociala medier och andra konton med din Squarespace-sajt.

Varför göra detta? För det första så möjliggör det att publicera nytt innehåll på sajten direkt till vissa nätverk. T.ex. om du vill kunna dela ett blogginlägg på Facebook eller LinkedIn direkt i samband med att du publicerar inlägget på sajten. Mer om detta senare i kursen när vi pratar om bloggande.

För det andra så kommer du då kunna använda dig av block som hämtar in information från t.ex. ditt Twitterkonto och visar upp ditt flöde på sajten. Eller lägga knappar till dina olika sociala mediekonton på olika ställen på sajten. Du kanske lagt märke till de här knapparna längst ner på exempelsajten:

Screen Shot 2017-11-09 at 17.39.31.png

Detta är ett block som heter "Social links" som Squarespace lagt till automatiskt längst ner på sajten. Vi kan såklart ta bort blocket om vi inte vill ha det där. Den röda ramen runt blocket betyder att knapparna inte visas just nu för att vi inte kopplat in några sociala konton på Connected Accounts. Så snart vi gjort det kommer vi kunna göra inställningar för hur det här blocket ska se ut.

Klickar vi då på "Connect accounts" så får vi upp en ruta med en rad olika nätverk:

Screen Shot 2017-11-09 at 17.44.33.png

Det är allt ifrån generella sociala medier som Facebook och Twitter, till mer specialicerade nätverk som Instagram, Pinterest, Flickr, YouTube, Vimeo, Spotify eller SoundCloud. Du klickar helt enkelt på den tjänst du vill koppla in och följer autenticeringsinstruktionerna som poppar upp. Du kan koppla in så många andra konton du vill. Du väljer senare om och i så fall hur dessa konton ska visas på sajten. Och du väljer för varje inlägg till vilka konton det ska delas, ingenting kommer att publiceras i dina sociala medie-kanaler automatiskt.

Marketing

Under Marketing kan vi göra inställningar som syftar till att hjälpa oss marknadsföra vår sajt. Och det gillar vi ju. =)

På "Share buttons" kan du kryssa i vilka olika nätverk dina besökare ska kunna snabbdela t.ex. ett blogginlägg eller en produkt på din sajt till.

På "Pin it buttons" kan du aktivera Pinterests egna funktion med pinknappar som dyker upp på alla bilderna på din sajt. Detta gör det enklare för dina besökare att pinna dina bilder till Pinterest och automatiskt få med länken tillbaka till din sajt. Om din sajt handlar om mat, mode, inredning, konst och andra visuella ämnen så bör du absolut aktivera "Pin it"-knapparna, även om du själv inte använder Pinterest. När du gjort detta kan du även ställa in hur knapparna ska se ut och fungera.

På "Facebook page" kan du koppla samman din sajt med en Facebooksida för att hämta in innehåll från din sajt och visa på din Facebooksida. Detta är inte en särskilt användbar funktion, men den finns hursomhelst.

"Google Adwords credit" gäller bara om du valt Squarespaces Business-abonnemang och fått en gratis Google Adwords-kassa att använda för att marknadsföra din sajt på Google. Detta kan vi ignorera.

"Promotional pop-up": Squarespace har en inbyggd pop-up-funktion som du kan använda för att t.ex. uppmana dina besökare att prenumerera på din emaillista eller ta tillvara på ett erbjudande i din shop. Denna funktion är bara tillgänglig för vissa abonnemang. Jag rekommenderar i regel inte att man använder den här typen av aggressiv "in your face"-marknadsföring på sin sajt då det mest irriterar besökaren och ger ett spammigt intryck. Men det är bra att möjligheten finns!

SEO

Vad är SEO, till att börja med? Jo, det står för "Search Engine Optimization" och innebär att man optimerar sin sajt och dess innehåll för att hamna så högt upp i sökmotorers resultatlistor som möjligt när en användare söker på något som relaterar till din sajt. Squarespace sköter det mesta av SEO-arbetet automatiskt åt dig och är erkänt duktiga på detta. Men det finns en hel del saker du kan göra själv också för att få din sajt hittad av fler besökare.

På den här sidan kan du t.ex. lägga in en övergripande beskrivning ("Search Engine Description") av din sajt, liknande den under "Business information". Du kan också välja hur dina olika sidor ska heta i webbläsarfönstret, något som också påverkar hur bra din sajt "rankar" på vissa ord och fraser. Vi ska gå in närmare på SEO och de ytterligare saker du kan göra senare i kursen!

Blogging

Dessa inställningar sparar vi till lite senare, då vi går igenom allt som har med bloggande att göra.

Security & SSL

Vi behöver inte röra någonting här, för inställningarna står redan på de rekommenderade, nämligen en säker sajt som inte avslöjar hemlig information och som är mindre känslig för attacker. (En Squarespacesajt är i regel väldigt säker. Den utsätts sällan för hackerförsök och hela din sajt är ordentligt uppbackad av Squarespace om det skulle hända något.)

Här kan du även ställa in om du vill lösenordsskydda hela din sajt, med ett "Site-wide password". Detta kan du använda om du t.ex. vill ha en hemlig sajt dit du endast bjuder in vissa personer, eller om du vill tillfälligt låsa din sajt medan du arbetar med den.

Advanced

Här behöver vi inte heller vara inne och pyssla särskilt ofta. Men några saker du kan göra är att importera eller exportera innehållet på din sajt, skapa en egen "404-sida" (den sida som visas när en besökare försöker visa en sida som inte finns), och lägga in din Google Analytics-trackingkod ("External Services") så att Google Analytics kan hämta in statistik från din sajt.

Och slutligen har vi sektionen "Commerce". Dessa inställningar är bara relevanta om du har en shop och bedriver försäljning på din sajt. Vi ska titta på hur man gör detta i ett senare kursavsnitt, och då återkommer vi till dessa inställningar.